Dzieci
 

Księgarnia

Obozy

 
Misja Pokoleń dostrzega wartości wynikające z udziału dzieci i młodzieży w letnich i zimowych chrześcijańskich obozach, dlatego chętnie angażuje się w ich organizację lub wspiera organizatorów, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie.

Szkolenia

 

Misja Pokoleń usługuje kościołom, zborom i wspólnotom przyczyniając się do ich rozwoju w zakresie systematycznego biblijnego nauczania i wychowywania dzieci.

Podręczniki

Misja i wizja

 

DZIECI W KOŚCIELE SPOTYKAJĄ CHRYSTUSA.

Pragniemy, aby każde dziecko w swoim kościele spotkało Chrystusa, pokochało Go i wzrastało w poznawaniu Jego Słowa; aby życie każdego dziecka zostało przemienione przez Ducha Świętego w Chrystusie.

×
Darowizna na cele statutowe

Ponieważ chcemy dzielić się tym, co Bóg powierzył w nasze ręce, wierzymy też, że będzie On zaspakajał nasze potrzeby. Bóg jednak w tym celu posługuje się oddanymi Mu ludźmi, potrzebujemy zatem Twojego finansowego wsparcia.

Wpisz proszę kwotę darowizny.
×

Serdecznie dziękujemy za przekazaną darowiznę!

Logo

×
Darowizna na cele wydawnicze

Ponieważ chcemy dzielić się tym, co Bóg powierzył w nasze ręce, wierzymy też, że będzie On zaspakajał nasze potrzeby. Bóg jednak w tym celu posługuje się oddanymi Mu ludźmi, potrzebujemy zatem Twojego finansowego wsparcia.

Wpisz proszę kwotę darowizny.
×
Darowizna na cele szkoleniowe

Ponieważ chcemy dzielić się tym, co Bóg powierzył w nasze ręce, wierzymy też, że będzie On zaspakajał nasze potrzeby. Bóg jednak w tym celu posługuje się oddanymi Mu ludźmi, potrzebujemy zatem Twojego finansowego wsparcia.

Wpisz proszę kwotę darowizny.