Dzieci
 

EGM

EGM

Od wielu lat prowadzimy naszą służbę kościołom i zborom w przygotowywaniu i prowadzeniu pracy wśród dzieci we wsparciu Every Generation Ministries. Dzięki bliskiej współpracy i środkom finansowym EGM byliśmy wstanie realizować nasze działa poprzez rozwój służby wydawniczej i szkoleniowej.

Jednocześnie pragniemy być częścią międzynarodowej wspólnoty, której celem jest wspieranie kościołów w ich misji pracy wśród dzieci. Chcemy realizować ten cel poprzez wspólne działania, wspólną modlitwę i wspólne dzielenie się tym co otrzymaliśmy od Boga. Misja Pokoleń przekaże wszelki dar finansowy złożony na potrzeby EGM oraz systematycznie przekazuje 10% wszelkich uzyskanych w Polsce środków finansowych. Obecnie wspieramy służbę wśród dzieci w Afrce Wschodniej: Ugandzie i Demokratycznej Republice Konga. Pomimo stałych niepokojów, walk i cierpieniu tysiący dzieci, oddani sercem ludzie swoją służbą okazują dzieciom Boża miłość.

Partnerstwo

Partnerstwo

Naszym marzeniem jest by służba zborów, kościołów i wspólnot wśród dzieci w naszym kraju się rozwijała, gdyż dążymy do tego aby każde dziecko w swoim kościele spotkało Chrystusa, pokochało Go i wzrastało w poznawaniu Jego Słowa; aby życie każdego dziecka zostało przemienione przez Ducha Świętego w Chrystusie. Pragniemy wszystkimi swoimi zasobami wspierać kościoły, lokalne zbory i wspólnoty w tym wielkim dziele. By efektywnie usługiwać wszystkim organizacjom kościelnym potrzebujemy również ich wsparcia i zaangażowania. Chcemy zatem w pełnym tego słowa znaczeniu być partnerami w służbie dzieciom, byśmy razem usługując sobie nawzajem mogli realizować misje i wizję nauczania i wychowywania dzieci w zgodzie ze standardami wynikającymi z Bożego Słowa. Wszystkich zainteresowanych współpracą i partnerstwem zapraszamy do kontaktu z nami. Wszystkich, którym taki cel jest bliski prosimy i usilną modlitwę i wsparcie w tym dziele.

Szkolenia dla nauczycieli i rodziców

Szkolenia dla nauczycieli i rodziców

Misja Pokoleń prowadzi działalność szkoleniową, usługuje kościołom, zborom, wspólnotom w przygotowywaniu nauczycieli i wychowawców. Swoje wysiłki koncentruje na wyposażeniu odbiorców w wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które pozwala słuchaczom przyprowadzać dzieci do Chrystusa i wprowadzać je w poznanie Boga i Jego Słowa w kontekście ich codziennego życia, wyzwań i zadań.

Wdzięczni jesteśmy Bogu, za to, że umożliwił nam już prowadzenie szkoleń dla ponad 9 tys. nauczycieli. Pragniemy nadal rozwijać tę służbę bez względu na zasoby finansowe zborów i kościołów, pieniądze nie były i nie mogą być tutaj ograniczeniem. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie również finansowe dla opłacenia instruktorów, szkoleniowców oraz na przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia szkoleń.

Nowe projekty szkoleniowe: Szkolenia modułowe - zapraszamy do działu

Szkoleniowiec Misji Pokoleń

Szkoleniowiec Misji Pokoleń

Pragnąć realizować wizję Misji Pokoleń, aby każde dziecko w swoim kościele spotkało Chrystusa, pokochało Go i wzrastało w poznawaniu Jego Słowa; aby życie każdego dziecka zostało przemienione przez Ducha Świętego w Chrystusie, potrzebujemy nie tylko szkolić nauczycieli i wychowawców, ale niezbędne jest przygotowywanie wykładowców do prowadzenia służby szkoleniowej. Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu, którego celem jest rozbudowa kadry szkoleniowców Misji Pokoleń.

Większa liczba szkoleniowców Misji Pokoleń jest jednym z kluczy do efektywnej realizacji naszej wizji na terenie całego kraju, otworzyć może możliwość współpracy ze wszystkimi kościołami i wspólnotami ewangelicznymi rozwijającymi się w jego granicach. W przyszłości pragniemy wspierać chrześcijan w innych krajach w realizacji ich misji pracy wśród dzieci.

Zapraszamy do udziału w programie Szkoleniowiec Misji Pokoleń.

Prosimy o modlitwę, by Bóg powołał pracowników do tej służby. Potrzebujemy również środków finansowych na realizacje tego projektu, chcielibyśmy nie obciążać wszystkimi kosztami osoby, które z serca odpowiedzą na nasze zaproszenie. Chętnych ofiarodawców prosimy o przekazanie środków na ten cel.

Działalność wydawnicza

Działalność wydawnicza

Misja Pokoleń prowadzi działalność wydawniczą, w jej ofercie znajduje się ponad 100 różnych tytułów i materiałów dla dzieci i nauczycieli. Obok tłumaczonych na język polski podręczników Gospel Light, obecnie oferowane są również polskie, autorskie podręczniki dla pełnego cykl edukacji dzieci od 3-15 lat.

Do tej pory Misja Pokoleń sprzedała i udostępniła ponad 100 tys. egzemplarzy, z czego niemal 80 tys. podręczników dla dzieci (tzw. zeszytów ucznia), 14 tys. podręczników dla nauczycieli, a reszta to pozostałe materiały do prowadzenia zajęć, lekcji i obozów dla dzieci.

Obecnie dobiegają końca prace nad podręcznikami i materiałami do klasy III szkoły podstawowej.

Zapraszamy do zakup naszych podręczników zarówno drukowanych, jak i w formie elektronicznej.

Poszukujemy wsparcia do kontynuowania działalności autorko-wydawniczej, zachęcamy przekazanie wsparcia finansowego na opłacenie autorów.

×
Darowizna na cele statutowe

Ponieważ chcemy dzielić się tym, co Bóg powierzył w nasze ręce, wierzymy też, że będzie On zaspakajał nasze potrzeby. Bóg jednak w tym celu posługuje się oddanymi Mu ludźmi, potrzebujemy zatem Twojego finansowego wsparcia.

Wpisz proszę kwotę darowizny.
×

Serdecznie dziękujemy za przekazaną darowiznę!

Logo

×
Darowizna na cele wydawnicze

Ponieważ chcemy dzielić się tym, co Bóg powierzył w nasze ręce, wierzymy też, że będzie On zaspakajał nasze potrzeby. Bóg jednak w tym celu posługuje się oddanymi Mu ludźmi, potrzebujemy zatem Twojego finansowego wsparcia.

Wpisz proszę kwotę darowizny.
×
Darowizna na cele szkoleniowe

Ponieważ chcemy dzielić się tym, co Bóg powierzył w nasze ręce, wierzymy też, że będzie On zaspakajał nasze potrzeby. Bóg jednak w tym celu posługuje się oddanymi Mu ludźmi, potrzebujemy zatem Twojego finansowego wsparcia.

Wpisz proszę kwotę darowizny.