Szkolenia modułowe dla nauczycieli

Misja Pokoleń organizuje cykl szkoleń dla nauczycieli szkółek niedzielnych, katechetów, nauczycieli prowadzących lekcje biblijne i innych pracowników wśród dzieci. Zapraszamy również rodziców i osoby zainteresowane pracą z dziećmi.

Cykl szkoleń składa się z pięciu dwudniowych zjazdów odbywających się we ustalonego harmonogramu.

 

Najbliższe terminy:

 

23-24 luty 2018, Białystok, Moduł V "Pozalekcyjne formy służby dzieciom w kościele"
1. Obozy letnie i zimowe – organizacja i prowadzenie.
2. Praca z dziećmi w chrześcijańskich klubach i świetlicach.
3. Imprezy okolicznościowe dla dzieci i z udziałem dzieci.
4. Ewangelizowanie dzieci i opieka duchowa.
5. Dyscyplina na zajęciach.
6. Nauczanie religii w ramach systemu oświaty – podstawa programowa, programy, podręczniki, dzienniki.

 

16-17 marca 2018, Gdańsk, Moduł I "Planowani i przygotowanie zajęć biblijnych dla dzieci"
1. Model Biblijnego nauczania dzieci (model rozwojowy) i struktura modelowej lekcji biblijnej.
2. Planowanie lekcji biblijnej, cele lekcji.
3. Zasady nauczania Biblii.
4. Zajęcia wprowadzające do lekcji (ZOSTAĆ i ZAHACZYĆ).
5. Wprowadzenie nowego materiału – Opowiadanie (ZAJRZEĆ).
6. Uogólnienie i zastosowanie – Złoty wersety biblijne (ZASTANOWIĆ SIĘ, ZABRAĆ).

 

Więcej informacji o cyklu szkoleń tutaj.

Szkolenie rozpoczyna się w piątek ok. godz 17.00 (rejestracja od 16.00) i kończy w sobotę ok. godz. 17.00.
Koszt szkolenia to 160 zł. Opłata obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, kawę/herbatę w trakcie przerw oraz lunch w sobotę. Nie obejmuje zakwaterowania i dojazdu uczestników.

 

MP szkolenia dla nauczycieli

Uczestnicy z kościołów wymienionych w Porozumieniu zawartym pomiędzy Aliansem EwangelicznymMEN w sprawie kwalifikacji zawodowych nauczycieli religii, którzy zaliczą cały cykl szkoleniowy (pieć modułów), czyli będą uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć, otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu, o którym mówi w/w Porozumienie.

 

 

Warsztaty "Odpowiadając na specjalne potrzeby dzieci"

Po raz drugi zapraszamy na warsztaty do. pracy z trudnymi dziećmi
"Odpowiadając na specjalne potrzeby dzieci",
które odbędą się w Warszawie ul. Mińska 65 (Społeczność Chrześcijańska Południe) w dniach 9-10 luty 2018 r.
(start w piątek o 17.00, rejestracja od 16.00, zakończenie w sobotę o 17.00)

Zajęcia i konsultacje poprowadzą:

Kathy Mitchell Brown - nauczyciel, który działa w służbie dzieciom od 25 lat, autor programów wakacyjnych, podręczników i przedstawień dla dzieci przedszkolnych. Wiele lat jako szkoleniowiec współpracowała z Every Generation Ministries (EGM), wspiera kościoły w różnych krajach w ich rozwoju służby wśród dzieci, przemawiała na konferencjach w Stanach Zjednoczonych, Egipcie i Polsce. Stworzyła WinGS – (Skrzydła) program dedykowany dzieciom o specjalnych potrzebach, który został wprowadzony w kilku kościołach w USA.

 

Jim Fournier - przyjaciel dzieci i młodzieży, opiekun i wychowawca, woluntariusz Misji Pokoleń. Wiele lat współpracował z Every Generation Ministries (EGM), a szczególnie serce jego przylngęło do polskich dzieci.

 

Koszt udziału w konferencji to 160,- zł (opłata zawiera udział w konferencji, materiały, napoje, lunch w sobotę).

 

 

Targi służb wśród dzieci i młodzieży

TARGI SŁUŻB WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
odbędą się 7 kwietnia 2018 r. w Warszawie, ul. Waliców 25 (I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów)
w godz. od 10.30 do 15.00.

 

W Twoim kościele, zborze, wspólnocie prowadzicie są zajęcia dla dzieci w nowatorski sposób?
Używasz metod i programów opracowanych przez siebie lub zaadaptowanych z zagranicy?
Zastosowałeś/aś znane podejścia pedagogiczne do nauczania dzieci na zajęciach biblijnych?
Chcesz podzielić się innymi swoimi doświadczeniami, osiągnięciami, metodami pracy, pomysłami? Chciałbyś/chciałabyś zobaczyć co robią inni?
Poszukujesz inspiracji i nowych pomysłów w prowadzeniu zajęć dla dzieci?

Targi służb

 

Jeżeli na któreś z tych pytań odpowiedź brzmi TAK, to serdecznie zapraszamy na TARGI SŁUŻB WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, gdzie będzie można:

  • zaprezentować swoje metody, narzędzia, pomysły pracy wśród dzieci,
  • zobaczyć, co robią inni,
  • nawiązać bezpośrednie kontakty z innymi osobami pracującymi wśród dzieci,
  • wzajemnie zmotywować się do dalszej służby.

Koszt udziału w targach to 25,- zł (od osoby).

 

Zapraszamy!

Wydarzenia, spotkania, konferencje

Porozmawiajmy o ...

 

Temat najbliższego spotkania to "Praca z dziecmi w grupach zróżnicowanych wiekowo".

Przepraszamy, ale z przyczyn od nas niezależnych spotkanie się nie odbędzie. Serdecznie zapraszamy na kolejne, o którym poinformujemy już wkrótce! 

Kathy Mitchell Brown - nauczyciel, który działa w służbie dzieciom od 25 lat, autor programów wakacyjnych, podręczników i przedstawień dla dzieci przedszkolnych. Wiele lat jako szkoleniowiec współpracowała z Every Generation Ministries (EGM), wspiera kościoły w różnych krajach w ich rozwoju służby wśród dzieci, przemawiała na konferencjach w Stanach Zjednoczonych, Egipcie i Polsce. Stworzyła WinGS – (Skrzydła) program dedykowany dzieciom o specjalnych potrzebach, który został wprowadzony w kilku kościołach w USA.

 

Kiedy? 17 lutego 2018 r., w godz. 10.00-13.00.

Gdzie? Biuro Misji Pokoleń, Kraków, ul. Ujejskego 8/1.

 

 

 

Zapraszamy także do obejrzenia krótkiego filmu o naszej służbie.

MP film