Zdjęcie_9

Naszym marzeniem jest aby służba wśród dzieci w zborach, kościołach i wspólnotach nieustannie się rozwijała. Pragniemy wszystkimi naszymi zasobami wspierać w tym dziele kościoły, lokalne zbory i wspólnoty.

Aby efektywnie usługiwać kościołom i wspólnotom,  potrzebujemy jednak Waszego wsparcia i zaangażowania. Chcemy być Waszymi partnerami w służbie dzieciom, abyśmy usługując sobie nawzajem razem mogli realizować misję nauczania i wychowywania dzieci w zgodzie ze standardami wynikającymi z Bożego Słowa.

Wszystkich zainteresowanych współpracą i partnerstwem zapraszamy do kontaktu z nami.

Wszystkich, którym nasza misja jest bliska, prosimy o wsparcie w tym dziele – zarówno modlitewne jak i finansowe. Usilna modlitwa sprawiedliwego porusza ramię Boże a każdy, nawet najmniejszy finansowy datek przyczynia się do budowania Jego Królestwa tu na ziemi.

                                Pragniesz wesprzeć naszą służbę?