DZIECI W KOŚCIELE SPOTYKAJĄ CHRYSTUSA.

Pragniemy, aby każde dziecko w swoim kościele spotkało Chrystusa, pokochało Go i wzrastało w poznawaniu Jego Słowa; aby życie każdego dziecka zostało przemienione przez Ducha Świętego w Chrystusie.