Naszym marzeniem jest by służba zborów, kościołów i wspólnot wśród dzieci w naszym kraju się rozwijała, gdyż dążymy do tego aby każde dziecko w swoim kościele spotkało Chrystusa, pokochało Go i wzrastało w poznawaniu Jego Słowa; aby życie każdego dziecka zostało przemienione przez Ducha Świętego w Chrystusie. Pragniemy wszystkimi swoimi zasobami wspierać kościoły, lokalne zbory i wspólnoty w tym wielkim dziele. By efektywnie usługiwać wszystkim organizacjom kościelnym potrzebujemy również ich wsparcia i zaangażowania. Chcemy zatem w pełnym tego słowa znaczeniu być partnerami w służbie dzieciom, byśmy razem usługując sobie nawzajem mogli realizować misje i wizję nauczania i wychowywania dzieci w zgodzie ze standardami wynikającymi z Bożego Słowa. Wszystkich zainteresowanych współpracą i partnerstwem zapraszamy do kontaktu z nami. Wszystkich, którym taki cel jest bliski prosimy i usilną modlitwę i wsparcie w tym dziele.