Biblia mówi mi o Bożej miłości – zeszyt nauczyciela (cały rok)

44.99 

Podręcznik zawiera 40 lekcji biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. Pierwszych czternaście lekcji omawia wybrane wydarzenia biblijne z życia Mojżesza, Samuela i Dawida. Kolejne lekcje wprowadzają dzieci w czas narodzin i dzieciństwa Jezusa. Następne dotyczą nauczania Pana Jezusa poprzez przypowieści; trzy kolejne ukazują Pana Jezusa mające moc czynienia cudów (uciszenie burzy, uzdrowienie niewidomego, nakarmienie głodnych). Ostatnich siedem lekcji opowiada o uczniach Pana Jezusa w czasie Jego śmierci, zmartwychwstania i po wniebowstąpieniu.

8 w magazynie

Opis

Biblia mówi mi o Bożej miłości
Podręcznik Wydawnictwa Gospel Light
Lekcje biblijne dla dzieci młodszych
Przekład: Maciej Wilkosz

Zeszyt Nauczyciela cały rok
Stron 153, format A4

SPIS TEMATÓW

01. Wyjątkowe dziecko.
02. Długa podróż.
03. Droga przez morze.
04. Jedzenie i woda.
05. Prawo Boże.
06. Anna jest posłuszna.
07. Samuel pomaga w Przybytku.
08. Samuel jest posłuszny Heliemu.
09. Samuel znajduje króla.
10. Dawid troszczy się o owieczki.
11. Dawid pomaga swojemu ojcu.
12. Dawid i Jonatan są pomocnikami.
13. Dawid jest dobry dla Saula.
14. Dawid dotrzymuje obietnicy.
15. Szczególna obietnica.
16. Jezus narodził się.
17. Aniołowie i pasterze.
18. Mędrcy podróżują, żeby zobaczyć Jezusa.
19. Daleka podróż.
20. Dorastanie w Nazarecie.
21. Wizyta w Świątyni.
22. Posłaniec przynosi Dobrą Nowinę.
23. Sługa, który nie chciał wybaczyć.
24. Miłosierny Samarytanin.
25. Dobry pasterz.
26. Zgubiona moneta.
27. Kochający ojciec.
28. Bóg troszczy się o ptaki, kwiaty i ludzi.
29. Jezus ucisza burzę.
30. Jezus uzdrawia niewidomego człowieka.
31. Jezus nakarmił 5000 ludzi.
32. Jezus wjeżdża do Jerozolimy.
33. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
34. Tomasz widzi Jezusa.
35. Jezus mieszka w niebie.
36. Uczniowie Jezusa są szczęśliwi.
37. Uczniowie Jezusa przestają być rozgniewani.
38. Uczniowie Jezusa boją się.
39. Uczniowie Jezusa są smutni.
40. Uczeń Jezusa okazuje miłość.