Biblia mówi mi o Bożej miłości – zeszyt nauczyciela cz. 1 (pdf)

14.99 

Podręcznik zawiera 20 lekcji biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. Pierwszych czternaście lekcji omawia wybrane wydarzenia biblijne z życia Mojżesza, Samuela i Dawida. Kolejne lekcje wprowadzają dzieci w czas narodzin i dzieciństwa Jezusa. Następne dotyczą nauczania Pana Jezusa poprzez przypowieści; trzy kolejne ukazują Pana Jezusa mające moc czynienia cudów (uciszenie burzy, uzdrowienie niewidomego, nakarmienie głodnych). Ostatnich siedem lekcji opowiada o uczniach Pana Jezusa w czasie Jego śmierci, zmartwychwstania i po wniebowstąpieniu.

Opis

Biblia mówi mi o Bożej miłości
Podręcznik Wydawnictwa Gospel Light
Lekcje biblijne dla dzieci młodszych
Przekład: Maciej Wilkosz

Zeszyt Nauczyciela cały rok
20 lekcji, format pdf

SPIS TEMATÓW

01. Wyjątkowe dziecko.
02. Długa podróż.
03. Droga przez morze.
04. Jedzenie i woda.
05. Prawo Boże.
06. Anna jest posłuszna.
07. Samuel pomaga w Przybytku.
08. Samuel jest posłuszny Heliemu.
09. Samuel znajduje króla.
10. Dawid troszczy się o owieczki.
11. Dawid pomaga swojemu ojcu.
12. Dawid i Jonatan są pomocnikami.
13. Dawid jest dobry dla Saula.
14. Dawid dotrzymuje obietnicy.
15. Szczególna obietnica.
16. Jezus narodził się.
17. Aniołowie i pasterze.
18. Mędrcy podróżują, żeby zobaczyć Jezusa.
19. Daleka podróż.
20. Dorastanie w Nazarecie.