Bóg działa – zeszyt nauczyciela cz. 1

44.99 

Podręcznik zawiera 20 lekcji biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. Podręcznik rozpoczyna się dwoma scenariuszami lekcji związanymi z ogólnymi informacjami dotyczącymi Słowa Bożego – Jego powstania, autorów, budowy i zawartości. Kolejne lekcje są opisem wędrówki Narodu Wybranego doziemni Obiecanej. Podręcznik kończy się czterema lekcjami zaczerpniętymi z Nowego Testamentu: Narodzenie i dzieciństwo Jezusa; Nocne spotkanie z Nikodemem; Jezus uczy o modlitwie oraz systemie wynagradzania w Bożym Królestwie.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Bóg działa
Podręcznik Wydawnictwa Gospel Light
Lekcje biblijne dla dzieci od 10 do 12 lat
Przekład: Maciej Wilkosz

Zeszyt Nauczyciela, część 1.
Stron 134, format A4

SPIS TEMATÓW

1. W Słowie Bożym.
2. Słuchajcie i uczcie się.
3. Woda ze skały.
4. Bóg daje dziesięć przykazań.
5. Aaron robi złotego cielca.
6. Budowa Przybytku.
7. Jozue walczy z Amalekitami.
8. Jozue przynosi dobre wieści.
9. Wąż miedziany.
10. Bóg wybiera Jozuego.
11. Szukaj pomocy u Boga.
12. Staw czoła problemowi.
13. Oczekuj rezultatów.
14. Idź prostą drogą.
15. Wspaniałe zwycięstwo.
16. Wypełnienie obietnicy.
17. Obiecany Zbawiciel dorasta.
18. Nocne odwiedziny.
19. Módlcie się tak.
20. Przypowieść o robotnikach w winnicy.