Bóg powołuje – zeszyt nauczyciela (cały rok)

54.99 

Podręcznik zawiera 40 lekcji biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. Lekcje ze Starego Testamentu dotyczą głównie losów podzielonego Królestwa, uprowadzenia do niewoli babilońskiej oraz powrotu z niewoli pod przywództwem Nehemiasza. Lekcja o Bożym Narodzeniu rozpoczyna cykl lekcji z Nowego Testamentu. Kolejna część podręcznika rozpoczyna się wydarzeniami mającymi miejsce w Wieczerniku i prowadzi uczniów przez wydarzenia Dziejów Apostolskich, wskazując na Osobę Ducha Świętego, jako źródło ich mocy w głoszeniu ewangelii i odwagi w działaniu.

7 w magazynie (może być zamówiony)

Opis

Bóg powołuje
Podręcznik Wydawnictwa Gospel Light
Lekcje biblijne dla dzieci od 9 do 12 lat
Przekład: Maciej Wilkosz

Zeszyt Nauczyciela
Stron 190, format A4

SPIS TEMATÓW

1. Jonasz zwiastuje w Niniwie.
2. Jehojada jest posłuszny Bogu.
3. Boże ostrzeżenie dla Judy.
4. Wzmocnienie podupadłego królestwa.
5. Niepopularny, lecz nieugięty.
6. Daniel jest posłuszny przykazaniom Bożym.
7. Trzech odważnych młodzieńców w piecu ognistym.
8. Daniel głosi przestanie Boże.
9. Daniel w lwiej jamie.
10. Estera wybawia lud Boży.
11. Powrót z niewoli.
12. Kłopoty w Jerozolimie.
13. Powrót Nehemiasza.
14. Nehemiasz przezwycięża trudności.
15. Bezwarunkowe zaufanie.
16. Wypełnienie obietnicy.
17. Obiecany Zbawiciel dorasta.
18. Maria i Marta.
19. Jezus powołuje Piotra.
20. Chodzenie po wodzie.
21. Jezus obmywa stopy Piotra.
22. Zaparcie się Piotra.
23. Zdradzony i osądzony.
24. Największa miłość.
25. Dobra Nowina!.
26. Weźmiecie moc, aby powiedzieć światu.
27. Moc w działaniu.
28. Wspólny cel.
29. Ufni i odważni.
30. Nieście Słowo Boże.
31. Pomoc dla zupełnie nowego człowieka.
32. Fascynujące podróże.
33. Miłość, która nie zna granic.
34. Z całym szacunkiem.
35. Z ciemności do światłości.
36. Serca pełne miłości.
37. Słowa dla mądrych.
38. Mądre postępowanie w trudnych chwilach.
39. Odważny więzień.
40. Mądre wykorzystanie czasu.