Bóg powołuje – zeszyt nauczyciela cz. 1 (pdf)

17.50 

Podręcznik zawiera 20 lekcji biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. Lekcje ze Starego Testamentu dotyczą głównie losów podzielonego Królestwa, uprowadzenia do niewoli babilońskiej oraz powrotu z niewoli pod przywództwem Nehemiasza. Lekcja o Bożym Narodzeniu rozpoczyna cykl lekcji z Nowego Testamentu. Kolejna część podręcznika rozpoczyna się wydarzeniami mającymi miejsce w Wieczerniku i prowadzi uczniów przez wydarzenia Dziejów Apostolskich, wskazując na Osobę Ducha Świętego, jako źródło ich mocy w głoszeniu ewangelii i odwagi w działaniu.

Opis

Bóg powołuje
Podręcznik Wydawnictwa Gospel Light
Lekcje biblijne dla dzieci od 9 do 12 lat
Przekład: Maciej Wilkosz

Zeszyt Nauczyciela
Stron 96, format pdf

SPIS TEMATÓW

1. Jonasz zwiastuje w Niniwie.
2. Jehojada jest posłuszny Bogu.
3. Boże ostrzeżenie dla Judy.
4. Wzmocnienie podupadłego królestwa.
5. Niepopularny, lecz nieugięty.
6. Daniel jest posłuszny przykazaniom Bożym.
7. Trzech odważnych młodzieńców w piecu ognistym.
8. Daniel głosi przestanie Boże.
9. Daniel w lwiej jamie.
10. Estera wybawia lud Boży.
11. Powrót z niewoli.
12. Kłopoty w Jerozolimie.
13. Powrót Nehemiasza.
14. Nehemiasz przezwycięża trudności.
15. Bezwarunkowe zaufanie.
16. Wypełnienie obietnicy.
17. Obiecany Zbawiciel dorasta.
18. Maria i Marta.
19. Jezus powołuje Piotra.
20. Chodzenie po wodzie.