Bóg powołuje – zeszyt ucznia cz. 1 (pdf)

32.99 

Kolorowy zeszyt dla dziecka, przeznaczony do uzupełniania.
Materiał do wykorzystania podczas lekcji (pod opieką nauczyciela) lub do samodzielnej pracy w domu (pod opieka rodziców). Scenariusze lekcji znajdują się w Zeszycie Nauczyciela – „Bóg powołuje”

Opis

Bóg powołuje
Podręcznik Wydawnictwa Gospel Light
Lekcje biblijne dla dzieci od 9 do 12 lat
Przekład: Maciej Wilkosz

Zeszyt Ucznia, część 1.
lekcje biblijne dla dzieci od 9 do 12 lat,
Stron 64, format pdf

SPIS TEMATÓW

1. Jonasz zwiastuje w Niniwie.
2. Jehojada jest posłuszny Bogu.
3. Boże ostrzeżenie dla Judy.
4. Wzmocnienie podupadłego królestwa.
5. Niepopularny, lecz nieugięty.
6. Daniel jest posłuszny przykazaniom Bożym.
7. Trzech odważnych młodzieńców w piecu ognistym.
8. Daniel głosi przestanie Boże.
9. Daniel w lwiej jamie.
10. Estera wybawia lud Boży.
11. Powrót z niewoli.
12. Kłopoty w Jerozolimie.
13. Powrót Nehemiasza.
14. Nehemiasz przezwycięża trudności.
15. Bezwarunkowe zaufanie.
16. Wypełnienie obietnicy.
17. Obiecany Zbawiciel dorasta.
18. Maria i Marta.
19. Jezus powołuje Piotra.
20. Chodzenie po wodzie.