Boże cuda – zeszyt nauczyciela (cały rok)

54.99 

Podręcznik zawiera 40 lekcji biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. Pierwszych trzynaście lekcji omawia wybrane wydarzenia z życia Jozuego oraz z Księgi Sędziów. Kolejne dotyczą narodzin i działalności Jezusa. Podręcznik kończy się kilkoma scenariuszami z życia pierwszych chrześcijan opisanymi w Dziejach Apostolskich.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Boże cuda

Podręcznik Wydawnictwa Gospel Light
Lekcje biblijne dla dzieci od 7 do 8 lat
Przekład: Renata Kantaruk
Zeszyt Nauczyciela, część 1.
Stron 90, format A4

Zeszyt Ucznia, część 1.
Stron 61, format A4 oraz A5

SPIS TEMATÓW

1. Jozue zostaje przywódcą.
2. Jozue wysyła szpiegów.
3. Wody rzeki rozstępują się.
4. Mury padają.
5. Achan nie jest posłuszny Bogu.
6. Jozue składa obietnicę.
7. Kaleb otrzymuje ziemię.
8. Problem z ołtarzem.
9. Debora zachęca Baraka.
10. Bóg wybiera Gedeona.
11. Bóg pomaga Gedeonowi.
12. Siłacz Samson.
13. Rut.
14. Maria poznaje miłość Bożą.
15. Pasterze widzą Jezusa.
16. Jan naucza o Jezusie.
17. Jezus rozmawia z Nikodemem.
18. Wysłannicy Jezusa.
19. Dar ubogiej kobiety.
20. Jezus uzdrawia sługę żołnierza.
21. Jezus uzdrawia dziesięciu mężczyzn.
22. Jezus opowiada o opiece Bożej.
23. Jezus jest Dobrym Pasterzem.
24. Kobieta przy studni.
25. Jezus uzdrawia chorego człowieka.
26. Piotr chodzi po wodzie.
27. Jezus okazuje przyjaźń i uprzejmość.
28. Jezus wybacza kobiecie.
29. Jezus pomaga dwóm osobom.
30. Trędowaty i Bartymeusz.
31. Maria składa podarunek Jezusowi.
32. Ludzie chwalą Jezusa.
33. Jezus umiera i wraca do życia.
34. Jezus ukazuje się swoim przyjaciołom.
35. Jezus żyje wiecznie.
36. Chrześcijanie spotykają się razem.
37. Chrześcijanie opowiadają o Jezusie.
38. Chrześcijanie pomagają innym.
39. Filip naucza o Jezusie.
40. Chrześcijanie okazują miłość.