Boże cuda – zeszyt nauczyciela cz. 1 (pdf)

17.50 

Podręcznik zawiera 40 lekcji biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. Pierwszych trzynaście lekcji omawia wybrane wydarzenia z życia Jozuego oraz z Księgi Sędziów. Kolejne dotyczą narodzin i działalności Jezusa. Podręcznik kończy się kilkoma scenariuszami z życia pierwszych chrześcijan opisanymi w Dziejach Apostolskich.

Opis

Boże cuda
Podręcznik Wydawnictwa Gospel Light
Lekcje biblijne dla dzieci od 7 do 8 lat
Przekład: Renata Kantaruk
Zeszyt Nauczyciela, część 1.
Stron 90, format pdf

SPIS TEMATÓW

1. Jozue zostaje przywódcą.
2. Jozue wysyła szpiegów.
3. Wody rzeki rozstępują się.
4. Mury padają.
5. Achan nie jest posłuszny Bogu.
6. Jozue składa obietnicę.
7. Kaleb otrzymuje ziemię.
8. Problem z ołtarzem.
9. Debora zachęca Baraka.
10. Bóg wybiera Gedeona.
11. Bóg pomaga Gedeonowi.
12. Siłacz Samson.
13. Rut.
14. Maria poznaje miłość Bożą.
15. Pasterze widzą Jezusa.
16. Jan naucza o Jezusie.
17. Jezus rozmawia z Nikodemem.
18. Wysłannicy Jezusa.
19. Dar ubogiej kobiety.
20. Jezus uzdrawia sługę żołnierza.