Boże przebaczenie – zeszyt nauczyciela (cały rok)

54.99 

Podręcznik zawiera 40 lekcji biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. Pierwszych czternaście lekcji dotyczy życia i działalności proroka Samuela oraz Dawida i jego potyczek z królem Saulem. Kolejne lekcje mówią o narodzinach, dorastaniu i nauczaniu Jezusa. Dwanaście ostatnich lekcji powraca do czasów Starego Testamentu, omawiając dzieje Króla Salomona, Jeroboama, Joasza i Jozjasza oraz powrotu narodu żydowskiego z babilońskiej niewoli.

6 w magazynie (może być zamówiony)

Opis

Boże przebaczenie
Podręcznik Wydawnictwa Gospel Light
Lekcje biblijne dla dzieci od 7 do 8 lat
Przekład: Renata Kantaruk

Zeszyt Nauczyciela, część 1.
Stron 76, format A4

SPIS TEMATÓW

1. Narodziny Samuela.
2. Samuel słyszy Boga.
3. Samuel wybiera króla.
4. Saul okazuje nieposłuszeństwo Bogu.
5. Dawid wybrany na króla.
6. Dawid spotyka Goliata.
7. Dawid i Jonatan.
8. Dawid ukrywa się przed Saulem.
9. Abigail płaci Dawidowi.
10. Dawid przywozi Arkę.
11. Dawid pragnie zbudować Świątynię.
12. Dawid okazuje dobroć Mefiboszetowi.
13. Absalom pragnie zostać królem.
14. Dawid przebacza Szymejemu.
15. Bóg obiecuje Zbawiciela.
16. Narodziny Jezusa.
17. Mędrcy składają pokłon Jezusowi.
18. Jezus dorasta.
19. Jezus błogosławi dzieci.
20. Jezus uzdrawia chorego chłopca
21. Jezus wskrzesza martwą dziewczynkę.
22. Jezus przyjmuje obiad od chłopca.
23. Przypowieść o budowniczych.
24. Jezus spotyka Zacheusza.
25. Sługa, który nie chciał przebaczyć.
26. Jezus wypędza przekupniów ze świątyni.
27. Przypowieść o talentach.
28. Jezus umiera i powstaje z martwych. (LEKCJA WIELKANOCNA)
29. Salomon zostaje królem.
30. Salomon prosi o mądrość.
31. Salomon buduje świątynię.
32. Salomon czci fałszywych bogów.
33. Jeroboam robi bożki.
34. Joasz remontuje świątynię.
35. Jozjasz czyta Słowo Boże.
36. Jeremiasz głosi Boże Słowo.
37. Wygnańcy powracają.
38. Żydzi odbudowują świątynię.
39. Żydzi odbudowują mury.
40. Żydzi uczą się Słowa Bożego.