Boże przebaczenie – zeszyt nauczyciela cz. 1 (pdf)

13.99 

Podręcznik zawiera 40 lekcji biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. Pierwszych czternaście lekcji dotyczy życia i działalności proroka Samuela oraz Dawida i jego potyczek z królem Saulem. Kolejne lekcje mówią o narodzinach, dorastaniu i nauczaniu Jezusa. Dwanaście ostatnich lekcji powraca do czasów Starego Testamentu, omawiając dzieje Króla Salomona, Jeroboama, Joasza i Jozjasza oraz powrotu narodu żydowskiego z babilońskiej niewoli.

Opis

Boże przebaczenie
Podręcznik Wydawnictwa Gospel Light
Lekcje biblijne dla dzieci od 7 do 8 lat
Przekład: Renata Kantaruk

Zeszyt Nauczyciela, część 1.
Stron 76, format pdf

SPIS TEMATÓW

1. Narodziny Samuela.
2. Samuel słyszy Boga.
3. Samuel wybiera króla.
4. Saul okazuje nieposłuszeństwo Bogu.
5. Dawid wybrany na króla.
6. Dawid spotyka Goliata.
7. Dawid i Jonatan.
8. Dawid ukrywa się przed Saulem.
9. Abigail płaci Dawidowi.
10. Dawid przywozi Arkę.
11. Dawid pragnie zbudować Świątynię.
12. Dawid okazuje dobroć Mefiboszetowi.
13. Absalom pragnie zostać królem.
14. Dawid przebacza Szymejemu.
15. Bóg obiecuje Zbawiciela.
16. Narodziny Jezusa.
17. Mędrcy składają pokłon Jezusowi.
18. Jezus dorasta.
19. Jezus błogosławi dzieci.
20. Jezus uzdrawia chorego chłopca