Festiwal kolorów – ewangelizacyjny program wakacyjny (pdf)

29.99 

Cykl ewangelizacyjnych lekcji biblijnych „Festiwal kolorów”

Opis

Festiwal kolorów” to program przeznaczony na obozy letnie i spotkania ewangelizacyjne dla dzieci w wieku 6–13 lat. Został opracowany w oparciu o kolory z „Książeczki bez słów”. Składa się z 7 lekcji, z których każda przeznaczona jest na jeden dzień.

Celem programu jest dotarcie do dzieci z Dobrą Nowiną. Pokazanie im stanu, w jakim znajduje się każdy człowiek, w tym także każde dziecko. Przedstawienie Bożego planu uratowania człowieka od śmierci duchowej oraz wskazówki, jak powinno żyć dziecko Boże w relacji z Bogiem i w Jego Rodzinie.

W scenariuszach lekcji występuje 5 ogniw, których realizacja zmierza do osiągnięcia założonych na wstępie każdej lekcji celów. Cele lekcji dotyczą zarówno opanowania wiedzy biblijnej, jak i kształtowania postaw i charakteru dziecka Bożego.