Izrael czas powrotu i odnowy – zeszyt ucznia (pdf)

30.99 

Kolorowy zeszyt dla dziecka, przeznaczony do uzupełniania.
Materiał do wykorzystania podczas lekcji (pod opieką nauczyciela) lub do samodzielnej pracy w domu (pod opieka rodziców). Scenariusze lekcji znajdują się w Zeszycie Nauczyciela – „Izrael czas powrotu i odnowy”

Opis

Anna Kuźnik
Jezus Panem życia i śmierci
Lekcje biblijne Stary Testament, dla klasy 5

Zeszytu Ucznia 5
Stron 40, format pdf (kolorowe)

SPIS TEMATÓW

1. Cyrus Wielki narzędziem w ręku Pana Boga
2. Do dzieła! – odbudowa Domu Pana
3. Sierota zostaje królową Persji
4. Haman zagraża Żydom
5. Radosne Święto Purim
6. Wyprawa Ezdrasza z Babilonii do Jerozolimy
7. Ezdrasz wprowadza Prawo w czyn
8. Nehemiasz budowniczy murów
9. Zgromadzenie przed Bramą Wodną
10. Ucieczka Jonasza
11. Jonasz – niezadowolony świadek upamiętania Niniwy
12. Psalmy – piękne modlitwy pochwalne
13. Psalmy – modlitwy pokutującego
14. Psalmy błagalne – modlitwa o pomoc i interwencję
15. Cierpienie Joba i postawa bliskich wobec cierpienia
16. Bóg rozmawia z Jobem
17. Powołanie Ezechiela i wizja chwały Bożej
18. Wizja klęski Jerozolimy i świątyni porzuconej przez Boga
19 i 20. Nadzieja dla Izraela – proroctwo odnowy

DODATEK A Dekret Cyrusa
DODATEK B Wyprawa Ezdrasza
DODATEK C Wyprawa Ezdrasza
DODATEK D Ezdrasz wprowadza zakon w czyn
DODATEK E-1 Nehemiasz w wyłomie
DODATEK E-2 Nehemiasz w wyłomie
DODATEK F Psalmy – piękne modlitwy pochwalne
DODATEK G Psalmy – psalm pokutny
DODATEK H Modlitwa błagalna
DODATEK I Cierpienie Joba