Izrael czas powrotu i odnowy – zeszyt ucznia

25.99 38.99 

Zeszyt Ucznia 5
40 stron, do wyboru format A4 lub A5

Opis

SPIS TEMATÓW
1. Cyrus Wielki narzędziem w ręku Pana Boga
2. Do dzieła! – odbudowa Domu Pana
3. Sierota zostaje królową Persji
4. Haman zagraża Żydom
5. Radosne Święto Purim
6. Wyprawa Ezdrasza z Babilonii do Jerozolimy
7. Ezdrasz wprowadza Prawo w czyn
8. Nehemiasz budowniczy murów
9. Zgromadzenie przed Bramą Wodną
10. Ucieczka Jonasza
11. Jonasz – niezadowolony świadek upamiętania Niniwy
12. Psalmy – piękne modlitwy pochwalne
13. Psalmy – modlitwy pokutującego
14. Psalmy błagalne – modlitwa o pomoc i interwencję
15. Cierpienie Joba i postawa bliskich wobec cierpienia
16. Bóg rozmawia z Jobem
17. Powołanie Ezechiela i wizja chwały Bożej
18. Wizja klęski Jerozolimy i świątyni porzuconej przez Boga
19 i 20. Nadzieja dla Izraela – proroctwo odnowy