Izrael czas upadku i niewoli – zeszyt nauczyciela (pdf)

26.00 

22 scenariusze lekcji; ukazują losy bohaterów biblijnych żyjących w czasach podzielonego królestwa i niewoli babilońskiej Narodu Wybranego.
Głównym zadaniem lekcji biblijnych jest wskazanie na konsekwencje życia bez Boga oraz wierność Boga wobec tych, którzy Jemu dochowują wierności.

Opis

Anna Kuźnik
Izrael – czas upadku i niewoli
Lekcje biblijne Stary Testament, dla klasy 5

Zeszytu Nauczyciela 5
Stron 132, format A4

SPIS TEMATÓW

1. Achab pragnie posiąść winnicę Nabota
2. Król Izraela, Achazjasz, ignoruje Boga
3. Elizeusz pragnie zostać następcą Eliasza
4. Jehoszafat – król wierny Bogu
5. Rodzinne problemy wdowy i jej synów
6. Gościnna Szunamitka doświadcza Bożej miłości i opieki
7. Trędowaty Naaman dostaje szansę oczyszczenia
8. Mały Joasz zostaje królem Judy
9. Plany króla Joasza
10. Upadek państwa Izrael za panowania króla Ozeasza
11. Bóg powołuje Izajasza na proroka
12. Postawa Hiskiasza, króla Judy wobec nietolerancji i prześladowań
13. Postawia Hiskiasza wobec choroby i cierpienia
14. Król Jozjasz i znaleziona księga
15. Powołanie i misja Jeremiasza
16. Król Jojakim niszczy zwój z Bożym Słowem
17. Niewola babilońska konsekwencją złego wyboru
18. Daniel nie ulega wpływom Babilonu, dochowuje wierności Bogu
19. Sen króla Nebukadnesara
20. Pokłon przed złotym posągiem
21. Tajemnicze słowa na ścianie
22. Oko w oko z drapeżnym lwem