Izrael jak rozdarty płaszcz – zeszyt nauczyciela

44.99 

23 scenariusze lekcji biblijnych opartych na treściach Starego Testamentu. Dotyczą one losów bohaterów biblijnych, począwszy od wieku dobrobytu i rozwoju państwa izraelskiego pod panowaniem króla Dawida, poprzez rozpad Izraela na dwa Królestwa, do czasów króla Achaba. Głównym przesłaniem lekcji jest zachęta do dochowania wierności Bogu i przestroga przed lekceważeniem Bożego Słowa.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

WIĘCEJ INFORMACJI
Autorka: Anna Kuźnik
Izrael jak rozdarty płaszcz
Lekcje biblijne dla klasy 4, Stary Testament
Zeszyt Nauczyciela 4
100 stron, format A4
SPIS TEMATÓW
1. Zazdrosny król.
2. Dobry przyjaciel.
3. Potworna zemsta.
4. Spotkanie w jaskini.
5. Dary łaski.
6. Wierność.
7. Horoskopy i wróżby.
8. Suwerenny Bóg.
9. Nowy król – nieskłonny do zemsty, gotowy do zgody.
10. Dawid – król całego Izraela nie wstydzi się wiary i uwielbienia dla Boga.
11. Dawid okazuje współczucie Mefiboszetowi.
12. Dawid popełnia grzech.
13. Zbuntowany syn.
14. Przymierze z Bogiem.
15. Potrzebna mądrość.
16. Mieszkanie Boga na ziemi.
17. Chwalimy Boga w Świątyni Jego.
18. Król nie dochowuje wierności.
19. Królestwo rozdarte jak płaszcz.
20. Eliasz i wdowa z Sarepty wierzą Bogu.
21. Konfrontacja na górze Karmel.
22. Bóg przychodzi w cichym powiewie.
23. Achab i Jehoszafat – wspólne przedsięwzięcie.