Izrael Początki Narodu Wybranego – zeszyt nauczyciela (pdf)

35.99 

20 scenariuszy lekcji biblijnych ze Starego Testamentu. Jedenaście pierwszych opowiada o losach rodzin Izaaka, Jakuba i Józefa. Głównym przesłaniem lekcji jest wskazanie na wypełnianie się Bożej obietnicy danej Abrahamowi. Równolegle dzieci poznają takie wartości życia rodziny jak: miłość, przyjaźń, prawdomówność, wierność i posłuszeństwo.
Dziewięć ostatnich lekcji, to historia wyprowadzenia hebrajczyków z Egiptu i ich wędrówki pod Górę Synaj, gdzie otrzymują Prawo.

Opis

Anna Kuźnik
Izrael Początki Narodu Wybranego
Lekcje biblijne Stary Testament, dla klasy 2.
Zeszyt Nauczyciela 2
Stron 206, format pdf

Spis treści
1. Bliźniacy Ezaw i Jakub
2. Jakub i Ezaw w rodzinnym domu
3. Jakub wybiera Boga, jako swojego Pana
4. Jakub dąży do zgody z Ezawem
5. Jakub i jego synowie
6. Zazdrośæ między braćmi
7. Józef w domu Potyfara
8. Józef wyjaśnia sny swoim kolegom
9. Józef przed faraonem
10. Józef rozpoznaje braci
11. Józef i jego bracia
12. Narodziny Mojżesza
13. Bóg wybiera Mojżesza na przywódcę Narodu Wybranego
14. Mojżesz i Aaron przed faraonem
15. Wyjście z niewoli
16. Przejście przez Morze Czerwone
17. Lud Boży narzeka
18. Woda ze skały i zwycięstwo nad Amalekitami
19. Mojżesz otrzymuje Przykazania
20. Złoty cielec pod górą Synaj