Izrael Początki Narodu Wybranego – zeszyt ucznia

32.99 41.99 

Kolorowy zeszyt dla dziecka, przeznaczony do uzupełniania.
Materiał do wykorzystania podczas lekcji (pod opieką nauczyciela) lub do samodzielnej pracy w domu (pod opieka rodziców). Scenariusze lekcji znajdują się w Zeszycie Nauczyciela – „Początki Narodu Wybranego”

Opis

WIĘCEJ INFORMACJI
Autorka: Anna Kuźnik
Izrael Początki Narodu Wybranego
Lekcje biblijne dla klasy 2, Stary Testament
Zeszyt Ucznia 2
40 stron, format A4
Spis treści
1. Bliźniacy Ezaw i Jakub
2. Jakub i Ezaw w rodzinnym domu
3. Jakub wybiera Boga, jako swojego Pana
4. Jakub dąży do zgody z Ezawem
5. Jakub i jego synowie
6. Zazdrośæ między braćmi
7. Józef w domu Potyfara
8. Józef wyjaśnia sny swoim kolegom
9. Józef przed faraonem
10. Józef rozpoznaje braci
11. Józef i jego bracia
12. Narodziny Mojżesza
13. Bóg wybiera Mojżesza na przywódcę Narodu Wybranego
14. Mojżesz i Aaron przed faraonem
15. Wyjście z niewoli
16. Przejście przez Morze Czerwone
17. Lud Boży narzeka
18. Woda ze skały i zwycięstwo nad Amalekitami
19. Mojżesz otrzymuje Przykazania
20. Złoty cielec pod górą Synaj

Informacje dodatkowe

Format

A4, A5