Jezus Nauczyciel i Przyjaciel – zeszyt ucznia (pdf)

33.99 

Kolorowy zeszyt dla dziecka, przeznaczony do uzupełniania.
Materiał do wykorzystania podczas lekcji (pod opieką nauczyciela) lub do samodzielnej pracy w domu (pod opieka rodziców). Scenariusze lekcji znajdują się w Zeszycie Nauczyciela – „Jezus Nauczyciel i Przyjaciel”

Opis

Agata Rysiewicz
Jezus Nauczyciel i Przyjaciel
Lekcje biblijne Nowy Testament (dla klasy 2).

Zeszyt Ucznia 2
Stron 46, format pdf (kolorowe)

Spis treści

1. Jezus porównuje swoich uczniów do soli i światłości
2. Jezus opowiada o mądrym i głupim budowniczym
3. Jezus docenia wiarę setnika i słowem uzdrawia jego sługę
4. Jezus uczy swoich uczniów, jak mają się modlić
5. Modlitwa „Ojcze nasz”
6. W modlitwie ważna jest wytrwałość
7. Grzeszna kobieta wyraża Jezusowi swoją miłość i wdzięczność za przebaczenie
8. Jezus uspakaja burzę i gani uczniów za brak wiary
9. Jezus wnosi nadzieję i radość do domu Jaira
10. Jezus wybiera 12 uczniów i powierza im zadania
11. Jezus rozmnaża chleb, aby nakarmić głodnych
12. Piotr wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym
13. Jezus ukazuje się uczniom w chwale swojego Królestwa
14. Co to znaczy kochać Boga i bliźniego
15. Jezus wstępuje do domu Marty, Marii i Łazarza
16. Jezus błogosławi dzieci