Królowie i prorocy – zeszyt nauczyciela cz. 2 (pdf)

23.50 

Podręcznik zawiera 20 lekcji biblijnych z Nowego i Starego Testamentu. Pierwszych dziesięć lekcji to wydarzenia z życia Jezusa. Mówią zarówno o cudach Jezusa jak i o Jego nauce oraz śmierci i zmartwychwstaniu. Druga połowa podręcznika to lekcje ze Starego Testamentu omawiające wierną służbę Bogu proroka Eliasza i Elizeusza.

Opis

Królowie i prorocy
Podręcznik Wydawnictwa Gospel Light
Lekcje biblijne dla dzieci od 9 do 12 lat
Przekład: Maciej Wilkosz

Zeszyt Nauczyciela, część 2.
Stron 92, format pdf

SPIS TEMATÓW

21. Jezus nakarmił wielki tłum ludzi.
22. Uzdrowienie kalekiej kobiety.
23. Przypowieść o bogaczu.
24. Jezus wypędza przekupniów ze Świątyni.
25. Dar wdowy.
26. Syn ucieka z domu.
27. Starszy syn złości się.
28. Jezus wskrzesza Łazarza.
29. Święto, które jest pamiątką.
30. Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie.
31. Zmartwychwstanie.
32. Konflikt dwóch królestw.
33. Bóg troszczy się o Eliasza.
34. Eliasz widzi moc Bożą.
35. Eliasz, Baal i jedyny, prawdziwy Bóg.
36. Bóg jest wierny w życiu Eliasza i Elizeusza.
37. Elizeusz troszczy się o rodzinę wdowy.
38. Elizeusz troszczy się o rodzinę Szunamitki.
39. Dziewczynka, która była niewolnicą, troszczy się o Naamana.
40. Elizeusz troszczy się o żołnierzy wroga.