Miłość ponad wszystko (pdf)

23.99 

„Miłość ponad wszystko”, to program przeznaczony na obozy letnie dla dzieci w wieku 7 – 13 lat. Został opracowany na kanwie Hymnu o miłości z I Listu do Koryntian 13. Jego celem jest wskazanie dzieciom na wartości, które zdobywają uznanie w oczach Boga, a jednocześnie skonfrontowanie ich z wartościami promowany- mi przez współczesnego człowieka. Ciekawą przygodą dla dzieci i dorosłych może okazać się odkrywanie ewidentnych sprzeczności pomiędzy zasadami życia na ziemi i w Bożym Królestwie.

Opis

Miłość ponad wszystko

„Miłość ponad wszystko”, to program przeznaczony na obozy letnie dla dzieci w wieku 7 – 13 lat. Został opracowany na kanwie Hymnu o miłości z I Listu do Koryntian 13. Jego celem jest wskazanie dzieciom na wartości, które zdobywają uznanie w oczach Boga, a jednocześnie skonfrontowanie ich z wartościami promowany- mi przez współczesnego człowieka. Ciekawą przygodą dla dzieci i dorosłych może okazać się odkrywanie ewidentnych sprzeczności pomiędzy zasadami życia na ziemi i w Bożym Królestwie. Sukcesem obozu będzie, jeżeli dzieci powierzą swoje życie Jezusowi, który jest doskonałym wzorem prawdziwej miłości, i bez którego Bogu podobać się nie można.

SPIS TEMATÓW

I. Program w układzie tabelarycznym (Anna Kuźnik)

II. Społeczności poranne do prowadzenia w grupach (Anna Kuźnik) III. Lekcje biblijne dla dzieci młodszych: 7 – 9 lat (Lilianna Groth)

IV. Lekcje biblijne dla dzieci starszych: 10 – 12 lat (Agata Rysiewicz) V. Propozycja regulaminu obozowego (Anna Kuźnik)

VI. Zdobywanie sprawności – opis zadań wymienionych w programie jako „Inne zajęcia w ciągu dnia”. (Anna Kuźnik)