Od początku świata – zeszyt nauczyciela (pdf)

31.62 

18 scenariuszy lekcji biblijnych ze Starego Testamentu. Pierwszych siedem lekcji obejmuje historie wskazujące na piękno i doskonałość Bożego stworzenia oraz konsekwencje wyboru dokonanego przez człowieka w Ogrodzie Eden (wygnanie, potop, Wieża Babel). Kolejne lekcje, to dzieje Abrahama – ojca wiary.

Opis

Anna Kuźnik, Agata Rysiewicz
Od początku świata
Lekcje biblijne Stary Testament, dla klasy 1.
Zeszyt Nauczyciela 1
Stron 161, format pdf

Spis treści

1. Bóg wszechmocny stworzyciel świata
2. Bóg kształtuje człowieka
3. Adam i Ewa są nieposłuszni Bogu
4. Kain i Abel – synowie Adama
5. Ludzie żyją w grzechu, ale Noe chodzi z Bogiem
6. Bóg kładzie łuk na obłoku
7. Wieża sięgająca nieba
8. Pan Bóg powołuje Abrama. Wielka przeprowadzka
9. Abram w Egipcie
10. Abram rozstaje się z Lotem
11. Abram oddaje dziesięcinę
12. Pan Bóg składa obietnicę, ale Abram i Saraj mają własny plan
13. Bóg czyni wszystko w swoim czasie
14. Abraham modli się o Sodomę, miasto, w którym mieszka Lot
15. Sodoma i Gomora zniszczona, Lot uratowany
16. Syn obietnicy
17. Abraham ofiaruje Bogu swojego syna
18. Poszukiwanie żony dla Izaaka