Początki – zeszyt nauczyciela (cały rok)

54.99 

Podręcznik zawiera 40 lekcji biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. Lekcje od 1 do 16 oraz 31 do 40 pochodzą Zr Starego Testamentu i dotyczą dziejów stworzenia świata, oraz życia patriarchów, Józefa oraz Hebrajczyków w niewoli egipskiej. Środkowe lekcje w podręczniku przypominają wydarzenia narodzin Jezusa, jego dzieciństwo oraz niektóre epizody z Jego dorosłego życia na ziemi.

122 w magazynie

Opis

Początki
Podręcznik Wydawnictwa Gospel Light
Lekcje biblijne dla dzieci starszych
Przekład: Jolanta Bartosik, Maciej Wilkosz

Zeszyt Nauczyciela
Stron 76, format A4

SPIS TEMATÓW

1. Bóg stwarza świat.
2. Bóg opiekuje się Adamem i Ewą.
3. Plan i obietnica.
4. Przyłączenie się do Bożej rodziny.
5. Noe buduje arkę.
6. Noe i jego rodzina uratowani.
7. Abram opuszcza dom.
8. Abram ratuje Lota.
9. Pan odwiedza Abrahama.
10. Abraham modli się za Lota.
11. Bóg wypróbowuje Abrahama.
12. Sługa modli się o pomoc.
13. Nieuczciwość Jakuba.
14. Jakub oszukuje Izaaka.
15. Sen Jakuba.
16. Ogłoszenie obietnicy.
17. Narodziny Króla.
18. Pasterze odwiedzają Jezusa.
19. Mędrcy oddają cześć Jezusowi.
20. Dzieciństwo Jezusa.
21. Jan przygotowuje drogę.
22. Szatan kusi Jezusa.
23. Rybacy łowią ludzi.
24. Jezus naucza w Nazarecie.
25. Jezus uzdrawia sparaliżowanego.
26. Sługa setnika.
27. Jezus posyła dwunastu uczniów.
28. Obiad z faryzeuszem.
29. Jezus modli się w Getsemane.
30. Jezus żyje.
31. Jakub i Laban oszukują się nawzajem.
32. Jakub wraca do domu.
33. Złe postępowanie braci Józefa.
34. Józef w więzieniu.|
35. Józef pomaga faraonowi.
36. Józef pomaga swojej rodzinie.
37. Narodziny Mójżesza.
38. Mojżesz poznaje Boga.
39. Bóg zsyła plagi na Egipt.
40. Święto Paschy.