Początki – zeszyt nauczyciela cz. 1 (pdf)

17.50 

Podręcznik zawiera 40 lekcji biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. Lekcje od 1 do 16 oraz 31 do 40 pochodzą Zr Starego Testamentu i dotyczą dziejów stworzenia świata, oraz życia patriarchów, Józefa oraz Hebrajczyków w niewoli egipskiej. Środkowe lekcje w podręczniku przypominają wydarzenia narodzin Jezusa, jego dzieciństwo oraz niektóre epizody z Jego dorosłego życia na ziemi.

Opis

Początki
Podręcznik Wydawnictwa Gospel Light
Lekcje biblijne dla dzieci starszych
Przekład: Jolanta Bartosik, Maciej Wilkosz

Zeszyt Nauczyciela
Stron 76, format pdf

SPIS TEMATÓW

1. Bóg stwarza świat.
2. Bóg opiekuje się Adamem i Ewą.
3. Plan i obietnica.
4. Przyłączenie się do Bożej rodziny.
5. Noe buduje arkę.
6. Noe i jego rodzina uratowani.
7. Abram opuszcza dom.
8. Abram ratuje Lota.
9. Pan odwiedza Abrahama.
10. Abraham modli się za Lota.
11. Bóg wypróbowuje Abrahama.
12. Sługa modli się o pomoc.
13. Nieuczciwość Jakuba.
14. Jakub oszukuje Izaaka.
15. Sen Jakuba.
16. Ogłoszenie obietnicy.
17. Narodziny Króla.
18. Pasterze odwiedzają Jezusa.
19. Mędrcy oddają cześć Jezusowi.
20. Dzieciństwo Jezusa.