Początki – zeszyt ucznia cz. 1

34.99 

Kolorowy zeszyt dla dziecka, przeznaczony do uzupełniania.
Materiał do wykorzystania podczas lekcji (pod opieką nauczyciela) lub do samodzielnej pracy w domu (pod opieka rodziców). Scenariusze lekcji znajdują się w Zeszycie Nauczyciela – „Początki”

3 w magazynie

Opis

Początki
Podręcznik Wydawnictwa Gospel Light
Lekcje biblijne dla dzieci starszych
Przekład: Jolanta Bartosik, Maciej Wilkosz

Zeszyt Ucznia, część 1.
lekcje biblijne dla dzieci od 7 do 9 lat,
Stron 56, format A4 oraz A5

SPIS TEMATÓW

1. Bóg stwarza świat.
2. Bóg opiekuje się Adamem i Ewą.
3. Plan i obietnica.
4. Przyłączenie się do Bożej rodziny.
5. Noe buduje arkę.
6. Noe i jego rodzina uratowani.
7. Abram opuszcza dom.
8. Abram ratuje Lota.
9. Pan odwiedza Abrahama.
10. Abraham modli się za Lota.
11. Bóg wypróbowuje Abrahama.
12. Sługa modli się o pomoc.
13. Nieuczciwość Jakuba.
14. Jakub oszukuje Izaaka.
15. Sen Jakuba.
16. Ogłoszenie obietnicy.
17. Narodziny Króla.
18. Pasterze odwiedzają Jezusa.
19. Mędrcy oddają cześć Jezusowi.
20. Dzieciństwo Jezusa