Początki – zeszyt ucznia cz. 2 (pdf)

31.99 

Kolorowy zeszyt dla dziecka, przeznaczony do uzupełniania.
Materiał do wykorzystania podczas lekcji (pod opieką nauczyciela) lub do samodzielnej pracy w domu (pod opieka rodziców). Scenariusze lekcji znajdują się w Zeszycie Nauczyciela – „Początki”

Opis

Początki
Podręcznik Wydawnictwa Gospel Light
Lekcje biblijne dla dzieci starszych
Przekład: Jolanta Bartosik, Maciej Wilkosz

Zeszyt Ucznia, część 1.
lekcje biblijne dla dzieci od 7 do 9 lat,
Stron 56, format pdf

SPIS TEMATÓW

21. Jan przygotowuje drogę.
22. Szatan kusi Jezusa.
23. Rybacy łowią ludzi.
24. Jezus naucza w Nazarecie.
25. Jezus uzdrawia sparaliżowanego.
26. Sługa setnika.
27. Jezus posyła dwunastu uczniów.
28. Obiad z faryzeuszem.
29. Jezus modli się w Getsemane.
30. Jezus żyje.
31. Jakub i Laban oszukują się nawzajem.
32. Jakub wraca do domu.
33. Złe postępowanie braci Józefa.
34. Józef w więzieniu.|
35. Józef pomaga faraonowi.
36. Józef pomaga swojej rodzinie.
37. Narodziny Mójżesza.
38. Mojżesz poznaje Boga.
39. Bóg zsyła plagi na Egipt.
40. Święto Paschy.