Świat dla Jezusa – zeszyt ucznia (pdf)

30.99 

Kolorowy zeszyt dla dziecka, przeznaczony do uzupełniania.
Materiał do wykorzystania podczas lekcji (pod opieką nauczyciela) lub do samodzielnej pracy w domu (pod opieka rodziców). Scenariusze lekcji znajdują się w Zeszycie Nauczyciela – „Świat dla Jezusa”

Opis

Zofia Głuszek
Świat dla Jezusa
Lekcje biblijne Stary Testament, dla klasy 6

Zeszytu Ucznia 6
Stron 43, format pdf (kolorowe)

SPIS TEMATÓW

1. Wiatr w żagle
2. Ten sam Jezus
3. Odwaga do głoszenia Ewangelii
4. Wzorzec w niebezpieczeństwie
5. Szczepan oddaje życie za swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Czy warto było?
6. Pragnienie mocy
7. Znak zanurzenia
8. Całkiem nowe życie
9. Bohaterowie drugiego planu
10. Kogo Bóg oczyścił
11. W modlitwie bądźcie wytrwali
12. Światłość dla pogan
13. Między światłem a ciemnością
14. Nic nie mogło ich powstrzymać
15. Ateńczycy słuchają Ewangelii o nieznanym Bogu
16. Radykalni chrześcijanie w Efezie
17. Przynaglany przez Ducha, czyli trzecia podróż misyjna Pawła
18. Prześladowany, ale nie opuszczony
19. Przed cesarzem stanąć musisz
20. List z więzienia