Misja Pokoleń usługuje kościołom, zborom i wspólnotom przyczyniając się do ich rozwoju w zakresie systematycznego biblijnego nauczania i wychowywania dzieci.