Misja Pokoleń prowadzi działalność szkoleniową, usługuje kościołom, zborom, wspólnotom w przygotowywaniu nauczycieli i wychowawców. Swoje wysiłki koncentruje na wyposażeniu odbiorców w wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które pozwala słuchaczom przyprowadzać dzieci do Chrystusa i wprowadzać je w poznanie Boga i Jego Słowa w kontekście ich codziennego życia, wyzwań i zadań.

Wdzięczni jesteśmy Bogu, za to, że umożliwił nam już prowadzenie szkoleń dla ponad 9 tys. nauczycieli. Pragniemy nadal rozwijać tę służbę bez względu na zasoby finansowe zborów i kościołów, pieniądze nie były i nie mogą być tutaj ograniczeniem. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie również finansowe dla opłacenia instruktorów, szkoleniowców oraz na przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia szkoleń.

Nowe projekty szkoleniowe: Szkolenia modułowe - zapraszamy do działu