Prowadzimy działalność szkoleniową, usługując kościołom i wspólnotom w przygotowywaniu nauczycieli i wychowawców. Naszym celem jest przekazanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, tak aby nauczyciele mogli jeszcze lepiej realizować swoją misję przyprowadzenia dzieci do Chrystusa i umożliwienia im poznania Bożego Słowa w kontekście ich codziennego życia, wyzwań i zadań.

Wdzięczni jesteśmy Bogu, za to, że umożliwił nam już prowadzenie szkoleń dla ponad 10 tys. nauczycieli. Pragniemy nadal rozwijać tę służbę bez względu na zasoby finansowe kościołów. Pieniądze nie były i nie mogą być tutaj ograniczeniem. Dlatego zwracamy się do Was wszystkich z prośbą o wsparcie – również finansowe – abyśmy byli w stanie pokryć koszty związane z organizacją szkoleń i przygotowywaniem materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

zdjęcie_16

Oprócz szkoleń prowadzimy warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli oraz warsztaty dla rodziców.

Przykładowe tematy warsztatów szkoleniowych

Na warsztatach dla rodziców poruszamy tematy dotyczące wychowania dzieci i codziennego funkcjonowania rodziny w szybko zmieniającej się rzeczywistości wokół nas. Czekamy również na Wasze propozycje tematów!

Dostrzegamy szczególne wartości wynikające z udziału dzieci i młodzieży w letnich i zimowych chrześcijańskich obozach, koloniach, półkoloniach, dlatego chętnie angażujemy się w ich organizację,  wspierając organizatorów, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie. Planujemy również organizację własnych obozów wypoczynkowych dla dzieci. W tym roku wraz z Kościołem Ukraińskim w Krakowie zorganizowaliśmy 2 turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i matek z Ukrainy oraz półkolonie w Chełmie.