Prowadzimy działalność szkoleniową, usługując kościołom i wspólnotom w przygotowywaniu nauczycieli i wychowawców. Naszym celem jest przekazanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, tak aby nauczyciele mogli jeszcze lepiej realizować swoją misję przyprowadzenia dzieci do Chrystusa i umożliwienia im poznania Bożego Słowa w kontekście ich codziennego życia, wyzwań i zadań.

Wdzięczni jesteśmy Bogu, za to, że umożliwił nam już prowadzenie szkoleń dla ponad 10 tys. nauczycieli. Pragniemy nadal rozwijać tę służbę bez względu na zasoby finansowe kościołów. Pieniądze nie były i nie mogą być tutaj ograniczeniem. Dlatego zwracamy się do Was wszystkich z prośbą o wsparcie – również finansowe – abyśmy byli w stanie pokryć koszty związane z organizacją szkoleń i przygotowywaniem materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

zdjęcie_16

Oprócz szkoleń prowadzimy warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli oraz warsztaty dla rodziców.

Przykładowe tematy warsztatów szkoleniowych:

IMG_3378
IMG_3395

Jeżeli chciałbyś, abyśmy zorganizowali szkolenie w Twojej wspólnocie, kościele – skontaktuj się z nami!