Pragnąć realizować wizję Misji Pokoleń, aby każde dziecko w swoim kościele spotkało Chrystusa, pokochało Go i wzrastało w poznawaniu Jego Słowa; aby życie każdego dziecka zostało przemienione przez Ducha Świętego w Chrystusie, potrzebujemy nie tylko szkolić nauczycieli i wychowawców, ale niezbędne jest przygotowywanie wykładowców do prowadzenia służby szkoleniowej. Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu, którego celem jest rozbudowa kadry szkoleniowców Misji Pokoleń.

Większa liczba szkoleniowców Misji Pokoleń jest jednym z kluczy do efektywnej realizacji naszej wizji na terenie całego kraju, otworzyć może możliwość współpracy ze wszystkimi kościołami i wspólnotami ewangelicznymi rozwijającymi się w jego granicach. W przyszłości pragniemy wspierać chrześcijan w innych krajach w realizacji ich misji pracy wśród dzieci.

Zapraszamy do udziału w programie Szkoleniowiec Misji Pokoleń.

Prosimy o modlitwę, by Bóg powołał pracowników do tej służby. Potrzebujemy również środków finansowych na realizacje tego projektu, chcielibyśmy nie obciążać wszystkimi kosztami osoby, które z serca odpowiedzą na nasze zaproszenie. Chętnych ofiarodawców prosimy o przekazanie środków na ten cel.