Co przed nami?

KURSY MODUŁOWE

Kurs modułowy to cykl 5 spotkań, które wyposażają nauczycieli do efektywnej służby wśród dzieci.
Naszym marzeniem jest, aby dzieci już w młodym wieku mogły poznać Chrystusa, dlatego chcemy inwestować w rozwój nauczycieli, którzy mają wpływ na ich rozwój.
Uczestnicy z kościołów wymienionych w Porozumieniu zawartym pomiędzy Aliansem Ewangelicznym a MEN w sprawie kwalifikacji zawodowych nauczycieli religii, którzy zaliczą cały cykl szkoleniowy (pięć modułów), czyli będą uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć, otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu, o którym mówi w/w Porozumienie.
 

WROCŁAW

Kurs odbywa się w
I Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu, ul. Kłodnicka 2
Koszt jednego modułu: 200 zł
 
 
Rejestracji na cały kurs, bądź poszczególne moduły można dokonać w formularzu: ZAPISY
 
Tematy poszczególnych modułów:

KOŁOBRZEG

Przed nami jeszcze trzy spotkania w Kołobrzegu w

Kościele Chrystusowym, ul. Jedności Narodowej 62

Jeśli chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w tym szkoleniu skontaktuj się z nami:
📱 504 079 339
 
Tematy kolejnych modułów:

Obóz

Serdecznie zapraszamy na obóz, który odbędzie się w Rewalu!