You are currently viewing Poznań Moduł II – „Praca z przedszkolakiem” – 2024-03-09

Poznań Moduł II – „Praca z przedszkolakiem” – 2024-03-09

Zapraszamy na kontynuację szkolenia dla nauczycieli.

Nauczyciele, liderzy  i osoby zainteresowane służbą wśród dzieci i młodzieży, dla Was Misja Pokoleń organizuje szkolenie modułowe, dające nie tylko wiedzę, ale i praktyczne umiejętności, jak zaplanować i przeprowadzić lekcję biblijną , jakich pracować z przedszkolakami, dziećmi szkolnymi i nastolatkami, jak aktywizować dzieci na zajęciach, jak urozmaicać lekcje grami i zabawami edukacyjnymi.
Poza tym szkolenie modułowe daje nauczycielom możliwość nauczania religii w systemie oświaty..
Pierwsze spotkanie daje podstawową wiedzę, jak zaplanować i przeprowadzić lekcję biblijną. Decyzję o kontynuacji szkolenia można podjąć po pierwszym spotkaniu.