Królowie i prorocy – zeszyt ucznia cz. 2

34.99 51.99 

Kolorowy zeszyt dla dziecka, przeznaczony do uzupełniania.
Materiał do wykorzystania podczas lekcji (pod opieką nauczyciela) lub do samodzielnej pracy w domu (pod opieka rodziców). Scenariusze lekcji znajdują się w Zeszycie Nauczyciela – „Królowie i prorocy, cz.2.”

Opis

Bóg powołuje
Podręcznik Wydawnictwa Gospel Light
Lekcje biblijne dla dzieci od 9 do 12 lat
Przekład: Maciej Wilkosz

Zeszyt Ucznia, część 2.
lekcje biblijne dla dzieci od 9 do 12 lat,
Stron 64, format A4 oraz A5

SPIS TEMATÓW

21. Jezus nakarmił wielki tłum ludzi.
22. Uzdrowienie kalekiej kobiety.
23. Przypowieść o bogaczu.
24. Jezus wypędza przekupniów ze Świątyni.
25. Dar wdowy.
26. Syn ucieka z domu.
27. Starszy syn złości się.
28. Jezus wskrzesza Łazarza.
29. Święto, które jest pamiątką.
30. Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie.
31. Zmartwychwstanie.
32. Konflikt dwóch królestw.
33. Bóg troszczy się o Eliasza.
34. Eliasz widzi moc Bożą.
35. Eliasz, Baal i jedyny, prawdziwy Bóg.
36. Bóg jest wierny w życiu Eliasza i Elizeusza.
37. Elizeusz troszczy się o rodzinę wdowy.
38. Elizeusz troszczy się o rodzinę Szunamitki.
39. Dziewczynka, która była niewolnicą, troszczy się o Naamana.
40. Elizeusz troszczy się o żołnierzy wroga.

Informacje dodatkowe

Format

A4, A5